Politică de confidențialitate și cookies

Informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal

Septembrie 2019

Următoarele detalii privind protecția datelor sunt concepute spre a vă informa cu privire la tipul de date personale ale dvs. pe care le prelucrăm, limitele lor și drepturile dvs. privind această prelucrare. Temeiul legal al prelucrării datelor este, în primul rând, Regulamentul general 2016/679 privind protecția datelor (“GDPR”), precum și legislația națională în vigoare. Datele cu caracter personal sunt informații care pot sau vor putea fi atribuite, direct sau indirect, persoanei dumneavoastră.

SC CAMERA PICTURES 2019 SRL, CUI 40845969, J35/1532/26.03.2019, cu sediul pe Str. Nouă, Nr. 19, Ap. 12, Timișoara, în calitate de proprietar și administrator al site-ului camerapictures.ro, se angajează să păstreze caracterul confidențial al informațiilor furnizate de dumneavoastră cu ocazia accesării site-ului, respectând în totalitate Regulamentul general 2016/679 privind protecția datelor personale (GDPR) și legislația națională în vigoare.

Utilizăm metode și tehnici avansate de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal colectate, asigurându-ne astfel că toate persoanele care trimit informații cu caracter personal sunt protejate în condițiile legii.

Vă informăm că beneficiați de dreptul de acces, opoziție și intervenție în orice moment asupra datelor personale înscrise în formulare, potrivit cu prevederile Legii nr. 677/2001.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

SC CAMERA PICTURES 2019 SRL colectează doar acele date personale necesare navigării pe site-ul camerapictures.ro, într-un mod cât mai ușor și mai aplicat nevoilor utilizatorilor.

Prelucrăm datele cu caracter personal pentru a putea:

 • face accesarea site-ului camerapictures.ro cât mai ușoară
 • soluționa anularea unei comenzi sau orice probleme, de orice natură, referitoare la o comandă
 • a îi putea informa pe utilizatori și clienți despre anumite oferte, noutăți sau despre modificări legate de anumite servicii
 • a afișa materiale publicitare în browserul dvs.
 • a putea organiza concursuri etc.

Camera Pictures prelucrează datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Furnizarea de informații cu privire la oferte comerciale (ex: newsletter, mesaje electronice pe diverse canale etc.);
 • Furnizarea de informații de asistență a nevoilor legate de un anumit serviciu;
 • Participarea la sondaje de opinie cu privire la serviciile Camera Pictures.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

TEMEI LEGAL DE COLECTARE A INFORMAȚIILOR

Baza legală pentru colectarea și procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile menționate mai sus este reprezentată de:

 • Interesele comerciale legitime ale SC CAMERA PICTURES 2019 SRL, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității serviciilor noastre, marketing direct și îmbunătățirea serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dvs. În plus, în unele cazuri aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări. Interesul legitim al SC CAMERA PICTURES 2019 SRL pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege în favoarea noastră, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilegale sau care prejudiciază Societatea.
 • Conformarea cu o cerință legală imperativă, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul dvs. de a restricționa utilizarea datelor proprii, care controlează obiectul serviciilor noastre ce vor fi prestate;
 • În plus, în măsura în care aţi fost de acord, consimțământul dumneavoastră. Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimtamantului reprezintă un scop aditional prelucrării datelor personale în vederea executării contractului la care sunteti parte şi nu condiţionează furnizarea/prestarea serviciilor contractuale.
 • Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public.

Ce date cu caracter personal prelucrăm

Pentru a ne putea desfășura activitatea și pentru a vă putea oferi cele mai bune servicii, prelucrăm o serie de date cu caracter personal cum ar fi numele, adresa, adresa de email, numerele de telefon, preferințele în materie de marketing, istoricul de navigare, convorbirile telefonice cu operatorii noștri etc.

Aceste informații sunt colectate atât prin completarea formularului de abonare, cât și prin intermediul fișierelor de tip cookie.

Pe site-ul camerapictures.ro, deținut de SC CAMERA PICTURES 2019 SRL, sunt prelucrate următoarele categorii de date:

 • Numele, e-mailul, numerele de telefon;
 • Contactul dvs. cu noi, cum ar fi un mesaj transmis prin formular sau înregistrarea unui apel pe care l-ați făcut către unul dintre centrele noastre de contact, un serviciu de Relaţii cu Clienţii, un e-mail sau o scrisoare transmise sau alte evidențe ale unui contact cu noi;
 • Preferințele dvs. pentru anumite servicii și stil de viață atunci când ne spuneți care sunt acestea sau atunci când presupunem care sunt, în baza modului în care utilizați site-ul camerapictures.ro;
 • Preferinţele în materie de marketing - a se vedea secțiunea Cookie-uri pentru detalii privind ceea ce colectăm utilizând cookie-uri, web beacons și alte tehnologii, inclusiv date privind reclamele;
 • Istoricul dvs. de navigare. Camerapictures.ro colectează, în mod anonim, categoriile de site-uri web pe care ați navigat de pe mobilul, dispozitivul sau PC-ul propriu, de exemplu sport, muzică sau știri. Cu toate acestea, nu avem un istoric al site-urilor pe care navigați, acesta fiind limitat la o scurtă perioadă de timp pentru a permite efectuarea conexiunii. Utilizăm aceste informații privind interesele pentru a vă trimite oferte de marketing personalizate sau pentru a vă arăta reclame personalizate. Puteți să renunțați la reclame conform secțiunii Cookie-uri pe site-ul nostru www.camerapictures.ro sau, în cazul marketingului, prin intermediul secțiunilor de setari de pe site-urile partenere;
 • Informațiile pe care le obținem din alte surse, cum ar fi autorităţi publice sau private, agenții de prevenire a fraudelor, precum și de alți furnizori de date. Acestea includ date demografice, date referitoare la interese, precum și comportamentul la navigarea online;
 • Nivelul serviciilor care vi se prestează – de exemplu, probleme operaţionale și alte evenimente care pot afecta serviciile noastre;
 • Răspunsurile la invitaţii şi confirmările de participare la evenimente.

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele tale de identificare, tranzacţionale, financiare, demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse atunci când folosiţi produsele sau serviciile noastre.

SC CAMERA PICTURES 2019 SRL nu colectează de la dumneavoastră în mod intenţionat date cu caracter personal sensibile pentru a le stoca (originea dumneavoastră rasială şi etnică, opiniile politice, convingerile religioase şi filozofice, afilierea sindicală, datele genetice, datele biometrice, datele referitoare la sănătate sau datele referitoare la viaţa sau orientarea sexuală).

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când, de exemplu:

 • Vă abonați la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de noi;
 • Ne contactați prin diverse canale, sau ne solicitați informații în legătură cu un serviciu;
 • Vizitați sau navigați pe site-ul nostru sau alte site-uri partenere;
 • Ați acordat permisiunea altor societăți, cum ar fi partenerii noștri comerciali sau asociații noștri, precum și unor terți furnizori sau contractanți ai noștri, să facă schimb de informații cu noi cu privire la dvs.;
 • Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice;
 • Sunteți clientul/beneficiarul unei activități comerciale pe care o achiziționăm/prestăm.

De asemenea, colectăm informații de la anumite organizații, dacă este cazul și în măsura în care avem temeiuri legale în acest sens. Acestea includ agenții de prevenire a fraudelor, anuare comerciale, agenții de verificare/control și prestatori servicii contractate.

Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensiuni stocate în browser-ul dvs.) și alte tehnici cum ar fi web beacons (fișiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmări mișcările dvs. pe site-ul nostru). Pentru detalii suplimentare în acest sens și în legătură cu modul de a opta pentru renunțarea la acestea, vă rugăm să consultați secțiunea Cookie-uri pe site-ul nostru www.camerapictures.ro.

Cui îi putem transmite datele dvs. cu caracter personal

Pentru a atinge scopurile mai sus prevazute, utilizam urmatoarele categorii de imputerniciti:

 • Partenerii implicati in mod direct/indirect in prestarea serviciilor din domeniul desfasurat de catre SC CAMERA PICTURES 2019 SRL;
 • Autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale);
 • Contabili, auditori, experti judiciari, avocati sau alti asemenea consilieri externi ai SC CAMERA PICTURES 2019 SRL sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de servicii de paza, de sisteme IT, consultanti financiari)
 • Furnizorii Societatii implicati in mod direct/indirect in procesul de marketing si promovare.

Doar dacă este necesar pentru desfășurarea activității societății, anumite date cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului SC CAMERA PICTURES 2019 SRL ajung la:

 • distribuitorii parteneri
 • furnizorii de servicii de plăți electronice
 • furnizorii de servicii de marketing etc.

Durata păstrării datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate de SC CAMERA PICTURES 2019 SRL și partenerii săi pentru o perioadă necesară pentru a atinge scopurile descrise mai sus. De regulă, acestea vor fi stocate cât timp sunteți abonat pe platforma noastră, însă unele din ele pot fi păstrate ulterior închiderii contului pe un termen de 10 ani conform legislației fiscale aplicabile sau când interesele noastre legitime o impun. Anumite date cu caracter personal pot fi păstrate în continuare potrivit legislației fiscale aplicabile, dacă e cazul.

Drepturile dumneavoastră

Potrivit legislației comunitare și naționale în vigoare, clienții și utilizatorii site-ului Camerapictures.ro au o serie de drepturi pe care le vom enumera în rândurile de mai jos.

Aveți dreptul de a cere:

 • confirmarea faptului că vă stocăm anumite date cu caracter personal
 • ștergerea anumitor date cu caracter personal
 • rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal
 • primirea datelor personale stocate într-un format structurat
 • restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal etc.

Aceste drepturi sunt enumerate exemplificativ și se completează cu cele din legislația în vigoare. Aveți dreptul de a depune o plângere când aceste drepturi vă sunt încălcate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, dar și pentru orice întrebări suplimentare, ne puteți contacta la adresa de email camerapicturestudio@gmail.com sau telefonic.

Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim şi dreptul la portabilitatea datelor şi pe cel de stergere a datelor. Pe scurt, drepturile pe care le aveţi:

 • Dreptul de informare și acces la date, cf. articolului 15 al GDPR

  Înseamnă că aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, aveţi acces la datele respective şi la informaţiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.

 • Dreptul la rectificare, cf. articolului 16 al GDPR

  Se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.

 • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), conform articolului 17 al GDPR

  Puteți solicita ştergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageţi consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneţi prelucrării şi nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informationale.

 • Dreptul la restricţionarea prelucrării, conform articolului 18 al GDPR

  Poate fi exercitat în cazul în care contestați exactitatea datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea; în cazul în care SC CAMERA PICTURES 2019 SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

 • Dreptul la portabilitatea datelor, cf. articolului 20 al GDPR

  Se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi şi care poate fi citit automat, dar şi la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

 • Dreptul la opozitie, conform articolului 21 al GDPR

  Vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimţământului expres, aveţi dreptul de a vă opune prelucrarii în orice moment.

 • Dreptul de a retrage oricând un consimtământ dat în vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtământul dvs.

  Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtământului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, in vederea indeplinirii unei obligatii legale sau in scopul urmaririi intereselor noastre legitime.

 • Dreptul de a depune o plangere

  Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta informare sau in legatura cu utilizarea de catre Societate a datelor personale, va rugam sa contactati ofiterul nostru pentru protectia datelor, alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos.

Ne puteti contacta:

 • Prin email - la adresa: camerapicturestudio@gmail.com sau
 • Personal sau printr-o cerere trimisa prin posta - la Sediul Societatii (la adresa mentionata la pct. 1); sau
 • Telefonic - la numarul: 0735392303

Politica de cookies

Septembrie 2019

Ce este un cookie?

Cookie-urile sunt mici fisiere care stocheaza setarile dumneavoastră de navigare web. Majoritatea site-urilor utilizeaza aceasta tehnologie ce va fi descarcata automat de browserul dvs. prima data cand vizitati un site web. In urmatoarele date cand accesati site-ul respectiv utilizand acelasi dispozitiv, fisierele cookie si informatiile retinute de acesta vor returnate fie site-ului web care le-a creat (denumire si cookie-uri First party), fie pe alte site-uri de care apartin, in cazul cookie-urilor terțe.

Cookie-urile sunt foarte utile, imbunatatind vizibil experienta de navigare a utilizatorilor atunci cand reveniti pe un site pe care l-ati mai vizitat de cateva ori, sub singura conditie sa utilizati aceeasi platforma (browser/dispozitiv). De exemplu cookie-urile vor retine cum sa utilizati o anume pagina din site sau sa adapteze ofertele cele mai relevante pentru nevoile dvs.

Cookie-urile se impart in mai multe tipuri sau categorii, în functie de destinatia sau scopul lor: esentiale, de performanta, functionale sau cookie-urile in scopuri de marketing.

Cookie-urile de tip esential garanteaza utilizarea corecta a site-ului conform destinatiei. Aceste Cookies First Party sunt folosite doar de catre CameraPictures.ro, fiind stocate exclusiv pe dispozitivul dvs in timpul navigarii pe site. De asemenea, aceste cookie-uri asigura functionalitatea unei schimbari de la http la https la comutarea paginilor si va respecta astfel cerintele de securitate sporite pentru transmisia de date. De asemenea, acest tip de cookie va memora decizia dvs. privind utilizarea cookie-urilor pe site-ul nostru, consimtamantul dvs nefiind necesar pentru utlizarea cookie-urilor esentiale.

Cookie-urile de tip esential nu pot fi dezactivate prin butonul din aceasta pagina, dar puteti oricand dezactiva cookie-urile in setarile browserului dvs.

Cookie-urile acceptate pe acest site

Celelalte clase de cookie-uri, neobligatorii pentru a utiliza site-ul nostru, indeplinesc totusi functii importante. Fara ele, diverse caracteristici care permit navigarea confortabila in site-ul CameraPictures.ro, cum ar fi formularele, nu vor mai fi disponibile, toate setarile realizate de dvs nu vor fi salvate si atunci trebuie solicitate din nou pe fiecare pagina. De asemenea nu vom mai avea posibilitatea sa va oferim produse sau promotii personalizate.

CameraPictures.ro integrează, de asemenea, conținut de terță parte în acest site web, de exemplu integrarea de videoclipuri din YouTube sau a fotografiilor pe diverse surse Cloud. Acesti terti pot seta module cookie in timp ce se viziteaza site-ul nostru si pot primi informatiile pe care le-ati accesat. Mai multe informatii puteti gasi pe site-urile tertilor referitoare la utilizarea cookie-urilor. Daca decideti sa nu fiti de acord sau sa retrageti acordul dvs pentru utilizarea acestor cookie, vi se vor oferi doar acele caracteristici ale site-ului nostru pe care le putem utiliza fără aceste cookie-uri. Domeniile care au potențialul tehnic de a implica conținuturi terță parte și de a seta cookie-urile terță parte nu vă sunt disponibile în acest caz si veți fi informat despre acest lucru printr-o notită. Totuși, dacă doriți să utilizați conținutul site-ului în acest caz, acest lucru este posibil numai cu consimțământul dvs. pentru utilizarea cookie-urilor supuse aprobării iar pentru aceasta, vă rugăm să apăsați pe butonul de acceptare oferit pe site.

Cookie-uri de functionalitate

Cookie-urile functionale permit siteului sa inregistreze informatiile furnizate deja, de exemplu selectarea marimii sau a culorii si sa ofere utilizatorului caracteristici mai bune si mai personalizate. Aceste cookies sunt utilizate pentru a activa functiile solicitate, cum ar fi redarea clipurilor video. De asemenea, pot colecta informatii anonime și nu va pot urmari miscarile pe alte site-uri web.

Cookie-uri de performanta

Cookie-urile de performanță colectează informații despre navigarea si utilizarea in site, de exemplu cele mai vizitate pagini sau daca a primit mesaje de eroare pe o anume pagina. Aceste cookies nu stocheaza informatii care sa permita identificarea utilizatorului si sunt folosite exclusiv pentru a imbunatati performantele site-ului web si, in final, pentru o experienta mai placuta a utilizatorului.

Cookie-uri în scopuri de marketing

Cookie-urile în scopuri de marketing ajuta la oferirea de reclame relevante pentru utilizator si mai ales, adaptate la interesele sale. De asemenea aceste cookie sunt folosite pentru a limita frecventa unui anunt si pentru a masura exact eficienta unor campanii de anunturi. Modulele cookie folosite pentru imbunatatirea directionarii si publicitatii sunt adesea legate de functionalitatile site-urilor terte.

Cum să gestionați, să controlați și să ștergeți modulele cookie

Puteți bloca cookie-urile activând setarea din browser, care vă permite să refuzați toate cookie-urile sau a unor cookie-uri. Cu toate acestea, dacă utilizați setările browserului pentru a bloca toate modulele cookie (inclusiv cookie-urile esențiale), acesta poate limita utilizarea anumitor funcții sau funcții pe site-ul nostru. Cu excepția cazului în care ați ajustat setarea browserului astfel încât să refuze cookie-urile, sistemul nostru va plasa cookie-uri imediat ce vizitați site-ul nostru.

Browserele vă permit să modificați setările cookie-urilor. Aceste setări sunt de obicei găsite în meniul „opțiuni” sau „preferințe” al browserului dvs. de internet. Pentru a înțelege aceste setări, următoarele link-uri ar putea fi de ajutor. În caz contrar, trebuie să utilizați opțiunea „Ajutor” în browserul dvs. de internet pentru mai multe detalii.

Dacă doriți să vă retrageți consimțământul în orice moment, va trebui să ștergeți modulele cookie utilizând setările browserului dvs. de internet. Informații utile despre modulele cookie, inclusiv informații despre ștergerea sau blocarea cookie-urilor, pot fi găsite aici.

Contact

Telefon

(004) 0735 392 303

Adresa

Str. Nouă, Nr. 19, Ap. 12
Timișoara, TM 300110
Romania